Beste kandidaat-adoptant,

Wat fijn dat je eraan denkt om een kitten of kat te adopteren bij ons. We geven je graag wat meer uitleg over de adoptieprocedure en de adoptievoorwaarden van het Kattenkabinet.


Onze adoptieprocedure

1. Vooraleer we overgaan tot het adoptieproces, leren we jou graag wat beter kennen. Dit geeft ons de kans om op zoek te gaan naar de juiste match tussen jou en je toekomstige huisgenootje(s). De eerste stap is dan ook om deze vragenlijst* in te vullen.

2. Van zodra we je antwoorden ontvangen hebben, bekijken we of er een duo kittens of kat aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. We houden je hiervan op de hoogte zodat je een bezoekje aan één van onze opvanggezinnen kan inplannen. Onze mails durven al wel eens in je ongewenste mail terechtkomen. Het zou jammer zijn dat je ons nieuws zou missen, dus hou je spamfolder best in de gaten, of voeg ons mailadres (hetkattenkabinet1850@gmail.com) toe aan je adressenlijst.

3. Wij hebben geen eigen locatie waar de opvangertjes verblijven, maar werken met opvanggezinnen in en rond Grimbergen.  Onze opvanggezinnen kunnen jou als adoptant, de beste informatie geven over het karakter, en gedrag van de kat. Tijdens je bezoek zullen zij inschatten of er een match is tussen jou en de kat(ten). 

4. Is het bezoek positief en wens je over te gaan tot adoptie? Dan dient ook het opvanggezin eerst hun goedkeuring te geven. Na ontvangst van de adoptiesom worden de nodige documenten opgemaakt en wordt een datum van ophaling bepaald.

* OPGELET: we krijgen vaak heel wat aanvragen binnen. Daarom is het voor ons niet altijd mogelijk om meteen op iedere aanvraag te reageren of te antwoorden. Adoptanten die in aanmerking komen op basis van de vragenlijst, worden door ons gecontacteerd.


Duo-adoptie

Bij Het Kattenkabinet plaatsen we kittens enkel per twee*, en wel om de volgende redenen:

 • Met een soortgenootje opgroeien is gewoon zoveel leuker.
 • Ze begrijpen en helpen elkaar.
 • Ze spelen met elkaar, in plaats van met je gordijnen of meubilair.
 • Doordat ze op elkaar kunnen jagen, laten ze je enkels, handen en voeten met rust.
 • Ze kunnen zich overdag uitleven met elkaar en zullen ’s avonds rustiger zijn.
 • Ze krijgen minder snel overgewicht door het vele spelen.
 • Er is veel minder kans op ongewenst gedrag (sproeien, agressie, onzindelijkheid, gezondheidsproblemen, …).
 • Ze hebben hun hele leven lang een beste vriendje.

* Enkel indien er reeds een kitten van dezelfde leeftijd aanwezig is in het gezin, kan er overwogen worden om van deze regel af te wijken!


Adoptievoorwaarden Het Kattenkabinet

De kat(ten) verblijven bij opvanggezinnen zodat ze de best mogelijke opvolging en socialisatie krijgen. Onze kittens vertrekken pas vanaf de leeftijd van 12 weken oud. 

Al onze katten hebben de nodige medische zorgen gekregen. Dat wil zeggen dat ze minimaal 2 maal bij onze dierenarts op bezoek zijn geweest. Ze zijn: gecastreerd of gesteriliseerd, gechipt, volledig gevaccineerd (tegen niesziekte en kattenziekte), getest op kattenaids vanaf de leeftijd van 6 maanden, alsook meerdere malen ontwormd en ontvlooid.

De adoptiebijdrage voor een volwassen kat bedraagt 180 euro en voor een kitten 200 euro.


Onze voorwaarden:
 • Je verbindt je ertoe om de kat(ten) een goede, warme thuis te bezorgen. Dat betekent dat je er zorg voor draagt, je de juiste voeding en drinken geeft en voldoende ruimte biedt. Verder zorg je dat de kat de medische verzorging krijgt die nodig is voor haar welzijn en zijn/haar omgeving.
 • Indien de kat binnen 14 dagen na adoptie ziekteverschijnselen vertoont, moet Het Kattenkabinet steeds verwittigd worden. Alleen dan kan het dier verzorgd worden op onze kosten bij één van de dierenartsen waar Het Kattenkabinet mee samenwerkt. Zo niet, zijn wij niet verplicht in de kosten tussen te komen. 
 • De kat wordt gechipt voor adoptie. Dit is wettelijk verplicht sinds september 2014. Bij adoptie van je kat staat de chip nog geregistreerd op naam van Het Kattenkabinet. Het Kattenkabinet verandert zelf de gegevens van de chips bij de dierenarts.

  Indien je verhuist, dien je Het Kattenkabinet daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen, alsook CAT ID (www.catid.be). Dit laatste is cruciaal in het geval je kat vermist raakt.
 • De geadopteerde kat dient minimum 6 weken binnen te blijven na adoptie, bij volwassen katten is dat minimum 4 weken na adoptie. 
 • Het geadopteerde dier mag door de adoptant niet verkocht of weggegeven worden.
 • Indien het geadopteerde dier om welke reden ook niet aardt in de leefomgeving van de adoptant, dient de adoptant Het Kattenkabinet te informeren, zodat naar de beste oplossing voor kat en adoptant gezocht kan worden.
 • De kat mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • De kat mag niet gebruikt worden om deel te nemen aan shows of tentoonstellingen. 
 • Het operatief verwijderen van de nagels van de kat is verboden. 
 • Indien de kat overlijdt, dient de adoptant Het Kattenkabinet daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen door een certificaat van overlijden van uw dierenarts voor te leggen. 
 • Het Kattenkabinet behoudt zich ten allen tijde het recht om 
  a) Kandidaat-adoptanten te weigeren voor adoptie.
  b) Adoptanten op te volgen tot 1 jaar na ondertekening van het adoptiecontract om te beoordelen of dit wordt nageleefd.
  c) Bij inbreuken op het adoptiecontract, de kat(ten) in beslag te nemen zonder enige vergoeding voor de adoptant.


Nog steeds geïnteresseerd in de adoptie van een katje via Het Kattenkabinet? Neem dan eens een kijkje bij de katten die momenteel ter adoptie zijn.

Heb je nog vragen over de adoptievoorwaarden van Het Kattenkabinet? Neem dan gerust contact op met ons.