VZW Het Kattenkabinet  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Als VZW Het Kattenkabinet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover kan u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

VZW Het Kattenkabinet
info@hetkattekabinet.be

I. Welke gegevens verwerken wij, voor welk doel en op welke rechtsgrond?

Uw persoonsgegevens worden door VZW Het Kattenkabinet verwerkt als volgt:

 1. Vrijwilligers
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail, naam en telefoonnummer van de persoon die we dienen te verwittigen bij ongeval.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie en de begeleiding van de uitvoering tijdens het vrijwilligerswerk en zijn enkel toegankelijk voor de organisatie.
 • Wij baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang.
 • Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Indien nodig verzamelen wij ook uw bankrekeningnummer.
 • Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Als u aangeeft geen vrijwilliger meer te willen zijn, verwijderen wij onmiddellijk al uw gegevens. Indien u dit niet aangeeft, verwijderen wij u gegevens indien wij merken dat u gedurende 1 jaar u niet meer actief als vrijwilliger gemeld hebt.
 1. Adoptanten
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.
 • Bij adoptanten van een kat verzamelen we gegevens ivm de leefsituatie waarin het dier terecht komt.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden enerzijds gebruikt voor de communicatie tussen adoptant en het asiel i.v.m. de adoptie en de nazorg.
 • Wij baseren ons hiervoor op het adoptiecontract en de wettelijke verplichtingen, ons opgelegd door het KB van 27.04.2007.
 • Indien u ons een mail stuurt met info en/of foto’s in verband met het welzijn van uw dier, na de adoptie, kunnen wij deze info op de website zetten onder de rubriek “getuigenissen”. We zullen hierbij enkel de aan ons doorgestuurde foto’s van uw kat publiceren, niet van uzelf of andere personen, noch andere persoonsgegevens kenbaar maken.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar, zijnde de periode waarin een geadopteerd dier mogelijks terug naar het asiel gebracht kan worden, rekening houdend met de verwachte levensduur van het dier en rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijn voor persoonlijke vorderingen.
 1. Eigenaars van gevonden dieren
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer,
 • Wij hebben deze gegevens via CAT-ID verkregen, of via andere databanken, die we geraadpleegd hebben om u te vinden.
 • De gegevens worden gebruikt om u te melden dat uw dier gevonden is en bij ons kan afgehaald worden.
 • Wij baseren ons hiervoor op de wettelijke verplichtingen, ons opgelegd door het KB van 27.04.2007.
 • Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen, de politiediensten en de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 1 jaar.
 1. Vinders
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u en ons in verband met het gevonden dier.
 • Wij baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang.
 • We bewaren deze gegevens gedurende 1 jaar.
 1. Overheidsinstanties
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail en naam van de overheidsinstantie waar u werkzaam bent.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen of overheidsinstantie waar u werkzaam bent.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u, als contactpersoon, en ons, in het kader van onze samenwerking met de betrokken overheidsinstanties.
 • Wij baseren ons hiervoor op de samenwerking met de betrokken overheidsinstanties.
 • We geven uw gegevens niet door aan derden.
 • Als ons gemeld wordt dat u niet langer onze contactpersoon bent binnen de overheidsinstantie, verwijderen wij onmiddellijk al uw gegevens.
 1. Leveranciers
  (Voeding–nutsbedrijven-dierenartsen-trimsalons–gedragstherapeut- klusjesdienst,…)
 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail en bankrekeningnummer.
 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen of van het bedrijf waar u werkzaam bent.
 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u, als contactpersoon, en ons, en voor de uitvoering van onze contractuele relatie.
 • Wij baseren ons hiervoor op ons (mondeling) contract.
 • We geven uw gegevens niet door aan derden.
 • Als ons gemeld wordt dat u niet langer onze contactpersoon bent of niet langer onze leveranciers bent, verwijderen wij onmiddellijk al uw gegevens.
 1. Gebruikers website
 • Wij verzamelen volgende gegevens:
  • Bij het inschrijven op de mailinglijst: uw naam, e-mailadres.
  • Bij het invullen van het contactformulier: uw naam, email en telefoonnummer.
 • De gegevens worden enkel gebruikt voor de communicatie tussen u en ons.
 • Wij baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang.
 • We geven uw gegevens niet door aan derden.
 • Wij verwijderen onmiddellijk al uw gegevens, indien u zich uitschrijft op de mailinglist , nadat uw vraag die u stelde in het contactformulier werd behandeld of nadat uw verloren dieren gevonden is.
 1. Algemeen:

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder het gebruik van cookies.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

 Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

II. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

VZW Het Kattenkabinet  onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken wij gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slaan we uw persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

III. Hoe kan je ons contacteren om je rechten uitoefenen?

U kunt op elk moment kosteloos inzage vragen in de persoonsgegevens, die wij van u bijhouden. Verder kunt u vragen om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.

U moet uw verzoek per e-mail richten aan info@hetkattenkabinet.be

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

IV. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geen statisch document, het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. Enige wijzigingen zullen steeds ter beschikking staan op onze website.